21 Mart 2019 Perşembe 04:32
 

SİYASET ELİNİ VE HİMMETİNİ ÇEKMELİ ARTIK!

07 Temmuz 2015 Salı 17:01

Günümüzdeeğitim olmazsa olmazlarımızdandır. Eğitim bireyi geliştirdiği oranda  ülkeninkültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasını da gerçekleştirdiği için güçlü biraraçtır.
Yetiştirilmesi için büyük kaynak gerektiren veya yetiştiği halde ilgisizlik veolanaksızlıklar nedeniyle  istihdam edilemeyen vasıflı insan gücünündaha gelişmiş bir ülkeye göç etmesinebeyin göçü deniyor
.Temelinde az gelişmiş ülkelerden, gelişmiş ülkelere kaynak aktarımıdır.Araştırmalar sonucuna göre Türkiye en fazla beyin göçü veren 34 ülke içinde 24üncü sırada yer alıyor. Türkiye iyi eğitim gören her 100 kişiden 59 unu beyingöçü yoluyla dışarıya kaptırıyor. Bu göçün Türkiye ekonomisine yıllıkmaliyetinin 2- 2,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu gün profesyonel birsporcu için milyon dolarlık transfer ücreti ödenirken, nitelikli insanlarbedelsiz gidiyorlar.

Birülkenin kalkınması, iyi eğitim almış insanların hizmet etmesi ile gerçekleşir.Bütün zenginlikler işin ehli olmayan insanların elinde yok olmaya mahkûmdur.Siyasetin iş hayatına girip, onu kontrol etmesi, kayırmacılığın ön planaçıkması, işe göre adam değil de adama göre iş oluşturulması acilen engellenmelidir.Üniversite bitirmiş gençlerimizin çoğu işsiz ve gelecek kaygısındadır. Birçoğueğitim alanlarının dışında, az ücretle çalışmaktadır. Etnik köken ayrımcılığı,düşük ücret politikası, bilim ve teknoloji politikalarında yanlış uygulamalar,eğitim sistemindeki çarpıklıklar, eğitimde fırsat eşitsizliği gençlerimizidışarıya itmektedir. Maalesef birkaç yıllığına giden gençlerimiz bir dahadönmemekte ve gittiği ülkeye yerleşip, o ülkeyi kalkındırmaktadır.

Yurtdışınagitme olanağı bulamayan yetişmiş kalifiye elemanlar yeterli çalışma ortamıbulamadığından, pasifize edilmişlerdir. Sıradan insanlardan farklarıkalmamıştır.

Yanisözün özü meziyetli, yetenekli, kabiliyetli, yaratıcılık ve idarecilik yönüitibarıyla büyük donanıma sahip bir çok beyin gücüne sahip insanımızınarkalarında siyasi, dayılar olmadığından hak etikleri yerde olmadıkları gibi,ya dışlanmakta veya basiretsiz torpilli idarecilerin emri altındapasifleştirmeye mahkum edilmiştir.Bu adaletsiz uygulama,mevzuatı  ülkeyieğitim,ekonomik,sağlık,tarım,sanayi,turizm,sosyal ve her alanda gelişmesininönünde  engeldir.

Heralanda gelişmiş batı ülkelerin mevzuatlarında idareciler, bürokratlar bilgi vedonanımları esas alınarak makam, mevkilere yerleşip, performansa göreyükseliyor. Bizdeki gibi bırakın siyasi hazretlerin hâkimiyeti siyasetin adıbile atamalarda geçerli olmadığı için, batı ülkelerin kalkınması ortadadır.Bizdeki gibi okumuş, kariyer yapmış gençler sınavlarda yüksek puan aldıklarıhalde siyasi hazretlerin torpiline, icazetine, himmetine mazhar olamayanlarDevlet kurumlarında kurulan mülakat tuzağını geçmeleri mümkün değildir.

Ülkeninher alanda kalkınması ve gelişmesi için öncelikle siyasetin etkisi, yetkisi vegölgesinin bürokrasiden ve atamalardan uzaklaşmasını sağlayan yasal mevzuatındeğişmesi elzemdir. Bu günümüz, geleceğimiz kalifiye beyin göçününengellenmesine ve elimizdeki kalifiye elemanların layık oldukları yerlerdeçalışmalarına bağlıdır. Cumhuriyet tarihinden bu yana nerdeyse  tüm siyasi İktidarlar tarafından siyasi rantkapısı olarak uygulanan  ve devam eden buhaksızlığa hep birlikte dur diyelim.

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNANLAR

KÖŞE YAZARLARI

ÖNE ÇIKANLAR

HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu