21 Şubat 2019 Perşembe 06:44
 

SAYIN CUMHURBAŞKANI AVRUPA VE ORTA DOĞU DENGESİNE DİKKAT ETMELİDİR

20 Ağustos 2016 Cumartesi 18:11

 

Tarih tekerrürden ibarettir bir atasözü ile başlamakistiyorum.

Nuh Tufanından M.Ö 2000 Yıllarına kadar avrupada devletsistemleri yoktu; Aşiret ve göçebe yaşamı devam ediyordu. Ancak bu tarihtensonra Devlet sistemleri yavaş yavaş şekillenmeye başladı Yunan kültürü, RomaKültürü  ve Cermen Kültürleri Devletsistemleriyle beraber  Avrupanıngenelinde Egemen olmayı başardılar.

 

     Bu tarihlerdensonra Avrupa ve Ortadoğu arasında Devlet savaşları başladı. İlk imparatorluksaldırısı  Perslerin Avrupayı işgaletmesiyle başladı. Ünlü tarihçi Herodota göre 1 ve 2 med savaşları  avrupada ceryan etti ve Avrupa orduları ciddibir şekilde ezildiler.

O günden bu güne kadar Doğu Batı Savaşları Halen devametmektedir.

 

     Daha SonraMakedonyalı Büyük İskender Helen Kültürü ile Avrupa  Anadolu Mezopotamya  Ortadoğu ile beraber Dünyayın Önemli birkısmını Egemenliği altına almayı başardı. Roma ve Pers Savaşları devam etmeyebaşladı .

  

     Tarihi Dönümnoktalarından biri olan Kudüs Savaşları Haçlı ve İslam ordularını karşı karşıyagetirdi. Kürdi Kahraman Selahaddin Eyyubinin Muhteşem zekası ve savaş tecrübesiile haçlı ordularını Kürtler Selçuklar ve Arapların desteği ile Hezimeteuğrattı 600.000 bin haçlı askeri ya öldürüldüler yada kayboldular. İngiltereKralı Richard yenilerek küçülen bir haçlı ordusuyla İngiltereye döndü.

 

    O Savaşın izlerişimdiye kadar silinmemiştir. Selçuklu Osmanlı Savaşlarındanda bu güvensizliksavaş izleri İslam ve Hiristiyan inançları arasında devam etmiştir.

Küdüs savaşının mağlupları olan Fransız ve İngilizlerinMirasi Torunları 1. Dünya Savaşında Ordularıyla bölgeye geldiklerinde ilkicraatları Araplara yanaşarak ortak cephelerle tarihi düşmanları olan Osmanlıyıbölük pörçük ederek tarihi bir hesaplaşmayla Osmanlıyı yenmeyi başardılar veOsmanlının bölgede yıkılmasıyla beraber Arapları küçük devletler halinegetirerek  bölgeye tamamen hakim oldular.

 

   Selehaddinin KudüsteHaçlı Mağlubiyetini unutmayan Emperyalist güçler Selahaddinin Torunları olanKürtler ile Tehlikeli bir hesaplaşma yolunu seçtiler. Kürdistan Coğrafyasını 4Ülke arasında bölüştürerek kendilerine hiçbir hak vermediler. O dönem Fransızorduları Baş Komutanı Ğolo Şamda Selahaddin Eyyübünin Mezarına giderek Mezartaşına basma alçaklığını göstermiştir. Ey Selahaddin Diyerek Hani SenAvrupalıları İslam Coğrafyasına Sokmayacağını söylemiştin. Biz yeniden geldikhaberin olsun demişti.

 

     Bu hesaplaşmaDoğu Batı Savaşlarının En Basit örnekleridir. Emperyalist ülkeler kendi sömürüsistemlerini kabul eden ve kendilerine İtaat eden Devlet yöneticilerine büyükdeğer verirler. Bu Sistemlere Karşı çıkanları Ya Askeri Darbeler ile veyakendilerine bağlı iş birlikçilerin desteği ile seçimler ile devirmeyeçalışırlar. Bu tarihin vazgeçilmez kriterleri günümüze kadar devam etmektedir.

   

      Türkiye Bir FETOdarbesinden geçmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Başkanı Sayın Erdoğan eğerülke içinde , bölge içinde Avrupa ABD Dengesinin Hesabını iyi yapmasa DarbeTehlikesi Her zaman kapıdadır demektir.

 

   Kim  Ne derse Desin Bu darbe ABD ve AvrupadanBağımsız yapılmamıştır.  MüdahaleEdilmesi gereken 2 Tehlike varlığını halen sürdürmektedir.

 

1 – FETÖ’nun Sayın Erdoğana Yönelik İntikamcı bir SuikastSaldırısıdır.

2 -  Ordu İçinde FETÖyandaşları büyük çapta tasfiye edilmiştir. Ancak İdeolojik olarak 12 Eylül1980’de Kemalist İdeoloji ile Emir ve Komuta zinciri ile Darbe yapanlaryerlerinde durmaya devam etmektedir.

 

      AksineKendilerine engel olan ordu içinde FETÖ Askeri hakimiyeti Ortadankaldırılmıştır. Bu tehlikeye Karşıda Mutlaka Ciddi Bir Tedbir Almak Lazımdır.

     EmperyalistÜlkelerin Okları yaylarından çıkmıştır. Bu tehlikelere karşı başta kendiülkemizde akan kanı durdurarak Bir barış ve kardeşlik Ülkesini Kurmak hayatiderecede önümüzde durmaktadır.

 

     Bu ülkenin birlikve beraberlik ittifakında kürt halkının demokratik ve kültürel haklarıylaberaber bir barış ve uzlaşma köprüsünü Acilen hayata geçirmek lazımdır. PKK’ninde  bu uzlaşma ortamına katılabilmesi içinSilahlarını Terk etmek zorundadır. Veya Kürt Halkının İradesi dışında  Marjinal bir örgüt konumuna girerek tasfiyeyoluna girecektir.

 

     Halklarındesteğinde bu birlik ve beraberlik Askeri ve Emperyalist Darbelere karşı BuÜlkede Aşılmayan Kalelerin hayata geçirilmesini sağlamış olacaktır.  Ayrıca Ortadoğuda barışı sağlamak için İranSuriye Irak ve Kürdistan ile beraber Ortadoğuda devam eden İşid ve TerörÖrgütlerine karşı inanca dayalı Devrimci bir demokrasi cephesi kurulmalıdır.

 

      Bu cephe ile baraberSuriye ve İran Kürdistanında Silahlı mücadele veren halklara Abelik yaparakşiddet mücadelesinden arındırarak Ortadoğu ülkelerinin coğrafyasını bozmayacakbir şekilde kendilerini özgür bir ortamda ifade edebilecek Barış ve Demokrasiortamları sağlanmalıdır.  Ayrıca KürtHalkının Ortadoğu Tarihi ve Coğrafyasında yerini alabilmesi için IrakKürdistanının bağımsızlık talebinin bu ülkeler tarafından desteklenerek hayatageçirilmesi sağlanmalıdır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNANLAR

KÖŞE YAZARLARI

ÖNE ÇIKANLAR

HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu