21 Şubat 2019 Perşembe 06:57
 

ORTA DOĞUDA SİYASİ DENGELER

14 Ekim 2016 Cuma 16:03

Tarih tekerürden ibarettir.Bundan yaklaşık 4.000 yıl önce dünyanın ilk imparatorlukları olan sümer , hititve mısırlıların imparatorluk savaşları bu coğrafyada yaratılan uygarlıklarlaberaber acımasız savaş sahnelerinede neden olmuştur.

  Arkasında Romalılar , Persler , Emeviler , Bizans , Abasi , Selçuklu ,Eyyubi ve Osmanlı İmparatorluklarını ortadoğu coğrafyasında siyasi ve askeriolarak aktif rol aldıklarını söylüyebiliriz.

    Bu İmparatoluklarının çıkışları o gününşartlarında inanca dayalı adalet ve güçlü bir savaş politakısına dayanan farklıcoğrafyalara hakimiyet amaçları olan devlet yapılarından oluşurdu.

    Ne acıdırki Mezopotamya coğrafyasın’da  kim hakimiyet kurmuş ise Dünya Coğraflarınagöz dikmiştir. Dünyanın her hangi bir coğrafyasında güçlü bir kırallık kurandevletlerde Mezopotamya fethini amaç etmiştir. İlk çağ ve orta çağ tarihlerindebu coğrafyalar uygarlıklarla beraber en acılı ve karanlık savaş manzaralarınadasahne olmuştur.

    Çağımızda uzun süre başını ABD’nin çektiğikapitalist ve emperyalist sistem ile başını sovyetler birliğinin çektiğisosyalist sistem arasında uzun süre devam eden soğuk savaşlar ve sistemsavaşlarını beraberinde getirmiştir.

    Sovyetlerin yıkılmasıyla beraber ABD’ninsiyasii ve askeri olarak dünya hakimiyeti gibi bir görüntüsü ortaya çıkmıştır.

Ancak tek yönlü bir hakimiyetinçağımız dünyasında bilimsel ve toplumsal kriterlerinede uygun düşmediğinidegörmek lazımdır.

  Çünkü karşıtlar birbirlerinin varlığını mutlak şekilde yaratmaya nedenolan olgulardır. Tarihten günümüze kadar kim bu iki dünya dengesine rağmenayağa kalmaya çalışırsa bu devletin ekonomik ve siyasi olarak ayakta durmaşansı  çok zordur.

  Ortadoğuda İşid  savaşı ileyeniden siyasi ekonomik ve Askeri savaşlara neden  olan bir denge  savaşı  ortaya çıkmış  bulunmaktadır.   Birinci denge ABD, Avrupa Birliği ,  Nato  ,Türkiye  ve Irak Kürdistanıdır.   İkinci Denge Rusya  iran suriye rejimi  Irak merkezihükümeti PKK  ve Gorandır.

    Görünen köye klavuz istemez  diye bir söz vardır.  Biz İnsan hakları savunucuları olarak  Rusyayı sovyetler birliği olduğu dönemden ‘de çok iyi tanıyoruz Güya Sosyalistolan sovyetler birliği Kürt Politikası ve diğer halkların politikalarında kirlibir sicilleri mevcuttur.

 Örneğin 1946’da Sıtalinin İran işgalinde Mahabat Kürt Cumhuriyetini Kurması gibi , İran devletinin

Petrol kullanımını sovyetlerevermesiyle beraber dönemin sosyalist ülkesi mahabat kürt cumhuriyetinisatarak  İran devletinin insafınabırakmıştır. Sovyet  Askeri  güçlerinin çekilmesiyle beraber  iran silahlıkuvvetleri  mahabat kürtcumhuriyetini  işgal etmiş  Kadı Muhammet ve üst düzelyöneticilerini  idam ettirerek  bu halkın demokratik  taleplerinin üzerine  çizgi çekmiştir. 

    Ey rusya sen sovyetler  birliği olduğun dönemde  kürt halkı senin ne hayrını görmüştürki  bu günkü kapitalist  sisteminde  hayır görsün .

  İranın  Ortadoğu Politikasıortadoğu halklarına rağmen  şekillenmişbulunmaktadır.  Esada bağlı bir suriyesınır Kürdistanı  ve ırak kürdistanfederasyonunu   yıkarak   goranve  PKK’yi hakim duruma getirmesi ,  Türkiyede’de sonuçsuz ve barışıamaçlamayan  bir savaş ortamınındevamından yana bir politikayı hayata geçirmeye çalışmaktadır.  Ancak Allahında bu kirli projeler   karşısında sürekli alternatif  projeleri  vardır. İran Kürt halkının içinde karanlık ellerini çekerse kanımca kendi lehineolacaktır.

    Yeniden bir suni ve şii savaşı irana hiçbiryarar getirmiyecek .  Kendi Ülkesine  Sadece tahribat ve yenilgiyi getirecektir.

    Çünkü ortadoğu tarihine bakıldığındaşiilerin bölgesel olarak hiçbir zaferine tanık olunmamıştır.

     Tarihi süreçleri biraz bilen bir şahsiyetolarak söylüyorum ; Ortadoğunun bu dengeler savaşında batı yanısı demokrasicephesi kazanacak.  Doğunun  diktatörlük cephesi kaybedecektir. 

  Bu siyasi dengeler ışığında barış Demokrasi  ve özgürlük iddiasında olan bu kritik coğrafyada yer alan siyasi partiler kurum ve kuruluşların kendi özel ve subjektif çıkarlarını bir tarafa bırakarak ilerde oluşabilecek sunni şiiçatışma yaratabilecek  ortamları  ortadan kaldırmak lazımdır .

   Çağımız dünyasında eksiklikleriyle beraberbatıda şekillenen İnsan hakları  barış ve demokrasi  sisteminde  uzlaşma zemini  yaratarak herkesin  yer alması  gelecekte kendi halklarının  barış ve demokrasi  kulvarlarının  yaratılmasını beraberinde getirmiş olacaktır. 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNANLAR

KÖŞE YAZARLARI

ÖNE ÇIKANLAR

HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu